autunm
OKCEN


  Banketová sála KD
19.10. MEDZINÁRODNÝ DEŇ VÝŽIVY
10:00 hod.
Seminár pre vedúce školských jedální OŠR a SŠÚ Smižany a SNV
Organizuje: OŠR a SŠÚ Smižany a SNV, OKC  Kaštieľ
20.10. HOZOVI Z HĹBKY SRDCA ...
17:00 hod. galeria
110. výročie narodenia, literárny večer
Organizuje: MO Živena, OKC, ZUŠ  Spoločenská sála KD
21.10. DISKOZÁBAVA
20:00 hod.
Zábava pre mladých v ľudovom štýle a disko
Organizuje: Himself, s.r.o., OKC  Kaštieľ
28.10. OSLAVA ŽIVOTNÝCH JUBILEÍ
17:00 hod.
Stretnutie jubilantov, ktorí v mesiaci október oslávia svoje narodeniny
Organizuje: obec Smižany, OKC


Informácie, rezervácia a predpredaj vstupeniek:
OKC Smižany, Kultúrny dom Smižany, Tatranská 80
tel.: 053/429 89 39, 0908 982 722.

Kaštieľ - Informačné centrum, Tatranská 105/302, Smižany
tel.:053 / 44 33 666