autunm
OKCEN  pred Radnicou
5.12. PRIVÍTANIE MIKULÁŠA
15:00 hod. galeria
15:00 hod. - Otvorenie vianočných trhov
                   - program detí MŠ, ZŠ
                   - "O zázračnej Rolničke" - divadelné predstavenie
                      ZUŠ D. Štraucha
16:00 hod. - Privítanie Mikuláša
Organizuje: obec Smižany, OKC  Kaštieľ • VERNISÁŽ
6.12. PETER SMIK - FAREBNÉ ÍVERY/COLOR CHIPS
MILAN LADYKA - CUDZIE OBRYSY
16:00 hod. galeria
Vernisáž výstavy keramickej plastiky - kombinácia keramiky a taveného skla a koláž - kombinácia papierovej koláže a maľby
Výstava potrvá do 31.1.2017
Organizuje: obec Smižany, OKC
plagat  Spoločenská sála KD • kino predstavenie
6.12. AKCIA ARKTÍDA
8:15 hod.
10:00 hod.
Rodinný film pre deti a mládež; Organizované predstavenie pre ZŠ
Organizuje: OKC  Spoločenská sála KD
9.12. ZLATÉ SRDCE ŠTEFANA HOZU
18:00 hod. pozri plagát
110. výročie narodenia
Organizuje: obec Smižany, OKC, ZUŠ  Kaštieľ
12.12. VIANOCE, VIANOCE, UŽ SÚ TU ZNOVA...
17:00 hod.
Vianočné posednie MO Živena
Organizuje: MO Živena, OKC  Spoločenská sála KD • vstupné: 16 €
14.12. ZUZANA SMATANOVÁ S KAPELOU
19:00 hod. pozri plagát
VIanočný koncert
Organizuje: OKC  Banketová sála KD
16.12. PREDVIANOČNÉ POSEDNIE STOMIKOV
16:00 hod.
Organizuje: ILCO klub, OKC  Kaštieľ
16.12. OSLAVA ŽIVOTNÝCH JUBILEÍ
17:00 hod.
Stretnutie jubilantov, ktorí v mesiaci december oslávia svoje narodeniny
Organizuje: obec Smižany, OKC  Spoločenská sála KD • vstupné: 2 €
19.,20.,
21.12.
KRÁSKA A ZVIERA
17:00 hod.
Hudobno-dramaticko-tanečné predstavenie žiakov ZUŠ
Organizované predstavenie pre verejnosť
Organizuje: ZUŠ, OKC  Spoločenská sála KD • kino predstavenie
22.12. AKCIA ARKTÍDA
8:30 hod.
Rodinný film pre deti a mládež
Organizované predstavenie pre ZŠ
Organizuje: OKC  Spoločenská sála KD
22.12. VIANOČNÉ VYSTÚPENIE BDSkrew
16:00 hod.
18:00 hod.
Vianočné posednie MO Živena
Organizuje: BDSkrew SNV, OKC  Spoločenská sála KD
27.12. VIANOČNÝ PROGRAM FSk SMIŽANČANKA
16:00 hod.
Organizuje: FSk Smižančanka, OKC  Banketová sála KD
31.12. SILVESTROVSKÉ POSEDENIE FSk SMIŽANČANKA
19:00 hod.
Organizuje: FSk Smižančanka, OKC


 

Informácie, rezervácia a predpredaj vstupeniek:
OKC Smižany, Kultúrny dom Smižany, Tatranská 80
tel.: 053/429 89 39, 0908 982 722.

Kaštieľ - Informačné centrum, Tatranská 105/302, Smižany
tel.:053 / 44 33 666