autunm
OKCEN
do Kaštieľ
31.1. PETER SMIK - FAREBNÉ ÍVERY/COLOR CHIPS
MILAN LADYKA - CUDZIE OBRYSY
2017
Vernisáž výstavy keramickej plastiky - kombinácia keramiky a taveného skla a koláž - kombinácia papierovej koláže a maľby
Výstava potrvá do 31.1.2017
Organizuje: obec Smižany, OKC  Spoločenská sála KD • vstupné: 2 €
(limitovaný počet vstupeniek), predpredaj v KD
15.1. DEDIČSTVO
15:00 hod. a 17:30 hod. pozri plagát
Premiérové divadelné predstavenie ochotníckeho divadla RaJ pri OKC v Smižanoch;
Organizuje: Ochotnícke divadlo RaJ, OKC  Zasadacia miestnosť KD
22.1. VÝROČNÁ SCHÔDZA TJ SLOVAN SMIŽANY
14:00 hod.
Organizuje: TJ Slovan Smižany, OKC  Areál TJ Slovan Smižany • vstup zdarma
22.1. KARNEVAL NA ĽADE
13:30 hod. pozri plagát
Tradičné karnevalové stretnutie masiek na ľade s dobrou hudbou, zábavou a súťažami pre deti. V prípade nepriaznivého počasia sa podujatie neuskutoční. Organizuje: OKC, TJ Slovan Smižany  Spoločenská sála KD
25.1. NOVOROČNÝ KONCERT ŽIAKOV ZUŠ D. ŠTRAUCHA
17:00 hod.
Organizuje: ZUŠ, OKC  pred Kultúrnym domom
27.1. SPOMIENKA PRI PRÍLEŽITOSTI 72. VÝROČIA
OSLOBODENIA OBCE
15:00 hod.
Výročná schôdza ZO SZPB v zasadacej miestnosti KD
Organizujú: obec Smižany, OKC, ZO SZPB  Kaštieľ
27.1. OSLAVA ŽIVOTNÝCH JUBILEÍ
17:00 hod.
Stretnutie jubilantov, ktorí v mesiaci január oslávili svoje narodeniny
Organizuje: obec Smižany, OKC

 

Informácie, rezervácia a predpredaj vstupeniek:
OKC Smižany, Kultúrny dom Smižany, Tatranská 80
tel.: 053/429 89 39, 0908 982 722.

Kaštieľ - Informačné centrum, Tatranská 105/302, Smižany
tel.:053 / 44 33 666