autunm
OKCEN

fotoarchív Kaštieľ 2011

rok 2011

Oslava životných jubileí - 19.12.2011

Stretnutie jubilantov v Kaštieli pri príležisti oslavy ich životných jubileí.

alb pozri album (fotiek 33)

„Vianoce, Vianoce už sú tu znova...“ - 9.12.2011

Posedenie MO Živena v Kaštieli

alb pozri album (fotiek 25)

Oslava životných jubileí - 24.11.2011

Stretnutie jubilantov v Kaštieli pri príležisti oslavy ich životných jubileí.

alb pozri album (fotiek 21)

Vyhodnotenie súťaže o najkrajšiu zeleň 2011 - 23.11.2011

alb pozri album (fotiek 18)

Krásy chrámov a kostolov Gotickej cesty

Spišské osvetové stredisko v Spišskej Novej Vsi v spolupráci s Obecným kultúrnym centrom v Smižanoch uviedli 8. novembra v Kaštieli  výstavu fotografií z plenéra Klubu fotografov v roku 2010 pod názvom Krásy chrámov a kostolov Gotickej cesty  

alb pozri album (fotiek 7)

Stravovanie počas dňa - beseda 10.11.2011

 10. novembra 2011 sa v priestoroch Kaštieľa zišli obyvatelia Smižian na prednáške s názvom "Stravovanie počas dňa", ktorú viedla lektorka, pani Vlčáková. . 

alb pozri album (fotiek 6)

FILMFEST 2011 - 29. ročník filmového festivalu - 22.10.2011

V kaštieli sa konala Nadregionálna súťažná prehliadka tvorby filmárov z regiónov Abov - Šariš - Spiš a Gemer zo začiatkom o 15.00 hod. 

alb pozri album (fotiek 16)

Ústna hygiena a zdravie - 20.10.2011

V kaštieli sa konala ďalšia zo série besied o zdraví, tentokrát sa prednáška pani Vlčákovej,
lektorky besedy, týkala ústnej hygieny.

alb pozri album (fotiek 8)

Oslava životných jubileí - 19.10.2011

Stretnutie jubilantov v Kaštieli pri príležisti oslavy ich životných jubileí.

alb pozri album (fotiek 17)

Oslava životných jubileí - 22.9.2011

Oslava životných jubileí občanov narodených v mesiaci august a september v Kaštieli v Smižanoch so začiatkom o 17.00 hod.

alb pozri album (fotiek 20)

Spišská paleta
Putovná výstava obrazov, kamenných a drevených plastík členov Klubu neprofesionálnych výtvarníkov pri Spišskom osvetovom stredisku.

alb pozri album (fotiek 27)
 
Školský vzdelávací program a plánovanie - 14.9.2011
Metodický deň pre pedagogických zamestnancov materských škôl  .

alb pozri album (fotiek 5)
 
Pitný režim a zdravie - 8.9.2011
Ďalšia zo série besied o zdraví s lektorkou p. Vlčákovou.

alb pozri album (fotiek 5)
 
Návšteva z Poľska
Výstavu absolvenských prác ZUŠ obdivovali aj návštevníci z Poľska.

alb pozri album (fotiek 4)
 
V každom veku celý človek - 11.8.2011
Dňa 11.8.2011 sa v priestoroch kaštieľa konala beseda, ktorú viedla lektorka p. Vlčáková, RÚVZ Sp. Nová Ves.

alb pozri album (fotiek 4)
 
Stravovanie v seniorskom veku - 30.6.2011
Dňa 30.06.2011 sa v priestoroch kaštieľa konala prednáška o stravovaní v seniorskom veku, ktorú viedla lektorka p. Vlčáková, RÚVZ Sp. Nová Ves.

alb pozri album (fotiek 6)
 
Výstava absolventských prác výtvarného odboru ZUŠ
Výstavu absolvenských prác výtvarného odboru ZUŠ si prišli prezrieť do kaštieľa obyvatelia obce.

alb pozri album (fotiek 12)
Oslava životných jubileí - 22.6.2011

Oslava životných jubileí v Kaštieli v Smižanoch so začiatkom o 17.00 hod.
Naše pozvanie prijali 19 jubilujúci občania. 

alb pozri album (fotiek 19)

XX. SMIŽIANSKE FOLKLÓRNE SLÁVNOSTI
Slávnostné prijatie delegácií FS starostom obce - 12.6.2011
alb pozri album (fotiek 34)
Metodický deň učiteľov - 7.6.2011
Dňa 7.6.2011 sa v priestoroch kaštieľa konal metodický deň učiteľov vyučujúcich telesnú a športovú výchovu okresov Spišská Nová Ves a Gelnica.

alb pozri album (fotiek 3)
Beseda so spoluautorom výstavy "Spišské Variácie" Petrom Krupom
V priestoroch Kaštieľa sa dňa 30.5.2011 uskutočnila beseda so spoluautorom výstavy "Spišské Variácie" Petrom Krupom, ktorej sa zúčastnili žiaci ZUŠ - výtvarný odbor pod vedením učiteľa
Mgr. Martina Olejníka

alb pozri album (fotiek 11)
Oslava životných jubileí - 19.5.2011
Stretnutie jubilantov v obradnej sieni Kaštieľa v Smižanoch

alb pozri album (fotiek 24)
Výstava "Spišské variácie" - návšteva škôl
V mesiaci máj výstavu "Spišské variácie" navštívili žiaci ZŠ Komenského, ZŠ Povýšenia sv. Kríža
a žiaci Základnej umeleckej školy v Smižanoch

alb pozri album (fotiek 22)
Koncert ZUŠ - 28.4.2011
alb pozri album (fotiek 12)
Oslava životných jubileí - 14.4.2011
- oslava životných jubileí naších občanov po prvý krát v zrekonštruovanom Kaštieli

alb pozri album (fotiek 22)

Slávnostné otvorenie zrekonštruovaného kaštieľa - 12.4.2011
Vernisáž výstavy "Spišské variácie" - Peter Krupa, Emil Labaj
Otvorenie kaštieľa sprevádzala v kultúrnom programe spevácka skupina Gregoriana z Košíc.

alb pozri album (fotiek 31) alb pozri video (zdroj TV Reduta)