autunm
OKCEN

fotoarchív Kaštieľ 2012

rok 2012

Vianoce,Vianoce, už sú tu znova - 18.12.2012

Dňa 18. decembra 2012 sa v priestoroch Kaštieľa uskutočnilo predvianočné posedenie miestneho spolku Živena. V programe vystúpila speváčka Andrea Marchynová, klavírista Martin Louma ako aj deti zo ZŠ na Komenského ulici.

alb pozri album (fotiek 30)

Oslava životných jubileí - 12.12.2012

Stretnutie jubilantov, ktorí v mesiaci december oslávili svoje jubileá.

alb pozri album (fotiek 16)

Metodický deň učiteľov občianskej a etickej výchovy - 22.11.2012

Dňa 22. novembra sa v Kaštieli konal Metodický deň učiteľov občianskej a etickej výchovy s poslankyňou NR SR Mgr. Leou Grečkovou.

alb pozri album (fotiek 11)

Oslava životných jubileí - 22.11.2012

Stretnutie jubilantov, ktorí v mesiaci november oslávili svoje jubileá.

alb pozri album (fotiek 19)

Vyhodnotenie súťaže o najkrajšiu zeleň 2012 - 14.11.2012

Dňa 14. novembra sa v Kaštieli konalo vyhodnotenie Súťaže o najkrajšiu zeleň 2012. Výhercovia si prišli prevziať ocenenia za svoju starostlivosť o kvety na svojich balkónoch ako aj v svojich predzáhradkách.

Hlasovanie prebehlo v Obecnej knižnici aj prostredníctvom internetu.

Kategória Okná a balkóny - výhercovia
1. miesto: Pribinova 74, rod. Tarbajová
2. miesto: Tomášovská 24, rod. Džubáková
3. miesto: Tatranská 123 , rod. Kleinová

Kategória Predzáhradky - výhercovia:
1. miesto: Pribinova 55, rod.Schmiedthová
2. miesto: Ľ.Podjavorinskej, rod. Kešeláková
3. miesto: Pribinova 83, rod. Sabolová
Lipová 22, Vladimíra Filipa

Kategória Zeleň bytových a vežiakových domov - výhercovia:
1. miesto: P. Suržina 6, rod. Bajtošová
2. miesto: Nálepkova 13, rod. Petrova
3. miesto: Nálepkova 52, rod. Hudáková

Gratulujeme a tešíme sa na ďalší ročník súťaže.

alb pozri album (fotiek 18)

Vernisáž výstavy FOOD BOX LIFE (život ako zo škatuľky) - 7.11.2012

Dňa 7. novembra sa v Kaštieli konala vernisáž výstavy keramiky FOOD BOX LIFE (život ako zo škatuľky). Autor Peter Smik odprezentoval svoje zaujímavé a netradičné umelecké diela. Výstava potrvá do 10. januára 2013.

"Každý deň, jeden za druhým, rýchlejší ako ten predchádzajúci, ďalší a ďalší. Rýchlo, hneď a veľa. To je život ako zo škatuľky".

alb pozri album (fotiek 17)

 
Výstava "Jubilanti 2012" - ZŠ Komenského - 30.10.2012

Výstavu Jubilanti 2012 si dňa 30. októbra pozreli žiaci 8. ročníka ZŠ na Komenského ulici.

alb pozri album (fotiek 6)

 
Pracovné stretnutie územného spolku slov. Červeného kríža - 30.10.2012

Dňa 30. októbra 2012 sa v priestoroch Kaštieľa konalo pracovné stretnutie územného spolku slovenského Červeného kríža. Po prijatí starostom obce si účastníci pozreli aj výstavu "Jubilanti 2012" a program pokračoval seminárom v Literárnej kaviarni. Stretnutia sa zúčastnilo 45  osôb.

alb pozri album (fotiek 12)

 
Oslava životných jubileí - 18.10.2012

Stretnutie jubilantov, ktorí v mesiaci október oslávili svoje jubileá.

alb pozri album (fotiek 20)

 
Oslava životných jubileí - 27.9.2012

Stretnutie jubilantov, ktorí v mesiaci august, september oslávili svoje jubileá.

alb pozri album (fotiek 24)

 
Vernisáž výstavy JUBILANTI 2012 - 26.9.2012

Dňa 26. septembra 2012 sa v Kaštieli konala vernisáž výstavy JUBILANTI 2012. Neprofesionálni autori Tibor Hrušovský , Milan Ogurčák a Jaroslav Neupauer vystavujú svoje práce pri príležitosti životných jubileí. Výstava potrvá do 31. októbra.

alb pozri album (fotiek 28)

 
MEDZINÁRODNÁ ODBORNÁ KONFERENCIA K 100. VÝROČIU NARODENIA
KPT. JÁNA NÁLEPKU - 19. - 20.9.2012

V dňoch 19. – 20. septembra 2012 sa konala v Smižanoch medzinárodná odborná konferencia k 100. výročiu narodenia kpt. Jána Nálepku.

Starosta obce Ing. Michal Kotrady v kaštieli v Smižanoch slávnostne privítal vzácnych hostí Gennadija Askaldoviča, radcu – vyslanca veľvyslanectva Ruskej federácie v SR, Vitalija Usatyho, radcu veľvyslanectva Ukrajiny v SR, Ing. Jozefa Nálepku CSc. – brata kpt. J. Nálepku,
Juditu Markovičovú – sestru kpt. Jána Nálepku, predseda Slovenského zväzu protifašistických bojovníkov Ing. Pavla Sečkára, PhD., PhDr. Milana Sidora, CSc. – predsedu Spoločnosti KNR (Spoločnosť priateľov kpt. J. Nálepku – Repkina), ... Po prijatí bola otvorená odborná konferencia. Po ukončení prítomní položili kytice k pamätnej tabuli na rodnom dome kpt. Jána Nálepku. Riaditeľka Múzea Spiša Ing. Zuzana Krempaská v Národopisnom múzeu v Smižanoch o 16.00 hod. slávnostne otvorila výstavu pod názvom: „Ján Nálepka – poznaný, nepoznaný...“
Vo štvrtok 20. septembra medzinárodná odborná konferencia o živote a diele kpt. Jána Nálepku pokračovala.


alb pozri album - kaštieľ (fotiek 43) alb pozri album - múzeum (fotiek 45)

 
Výstava bieloruských umelcov - 7.8.2012

Skupina bieloruských mladých umelcov z Minska vystavovala dňa 7.8.2012 vo výstavnej sieni Kaštieľa svoje obrazy s námetom Slovenského raja a Vysokých Tatier, ktoré vytvorili počas svojho pobytu u nás na Spiši. Výstavu si pozreli aj občania Smižian.

alb pozri album (fotiek 25)

 
Oslava životných jubileí - 21.6.2012

Stretnutie jubilantov, ktorí v mesiaci jún, júl oslávia svoje jubileá.

alb pozri album (fotiek 24)

 
Výstava prác a umeleckých fotografií absolventov výtvarného odboru ZUŠ

V letných mesiacoch môžte v priestoroch Kaštieľa navštíviť výstavu prác a umeleckých fotografií absolventov výtvarného odboru ZUŠ Dezidera Štraucha v Smižanoch.
Nájdete tu aj víťazné práce žiakov výtvarného odboru ZUŠ zapojených do súťaže umeleckej a počítačovo manipulovanej fotografie.

Výstava trvá od 15. júna do 30. augusta.

alb pozri album (fotiek 16)

Stretnutie bývalých zamestancov MŠ - 25.5.2012

Dňa 25. mája sa o 17.00 konalo stretnutie bývalých zamestnancov Materskej školy v kaštieli.

alb pozri album (fotiek 19)

 
Oslava životných jubileí - 24.5.2012


alb pozri album (fotiek 22)

 
Žiaci ZŠ Komenského na výstave SPIŠSKÁ PALETA - 23.5.2012

Žiaci 8.B zo ZŠ Komenského si dňa 23. mája pozreli výstavu SPIŠSKÁ PALETA .

alb pozri album (fotiek 1)

 
Smižianska gitara - 16.5.2012

Dňa 16.5 sa v Kaštieli konala súťaž žiakov ZUŠ v Smižanoch pod názvom "Smižianska gitara". Zúčastnili sa jej aj ich rodičia, ktorí si spolu s deťmi pozreli aj výstavu Spišská paleta 2012.

alb pozri album (fotiek 27)

Vernisáž výstavy Spišská Paleta - 2.5.2012

Putovná výstava obrazov, kresieb a plastík členov ART klubu neprofesionálnych výtvarníkov SPIŠSKÁ PALETA.
Sprístupnenie výstavy v Kaštieli v Smižanoch: 2. máj – 6. jún 2012 .

alb pozri album (fotiek 11)

 
Mediálne deťom - 24.4.2012

Dňa 25. apríla 2012 sa v priestoroch kaštieľa konala prednáška, ktorá sa týkala súčasnej mediálnej sféry. Podujatie bolo organizované pre ZŠ Komenského a prednášku viedla mediologička Mgr. Andrea Marchynová.

alb pozri album (fotiek 25)

 
Mediálne deťom - 24.4.2012

Dňa 24. apríla 2012 sa v priestoroch kaštieľa konala prednáška, ktorá sa týkala súčasnej mediálnej sféry. Podujatie bolo organizované pre ZŠ Povýšenia sv. Kríža a prednášku viedla mediologička Mgr. Andrea Marchynová.

alb pozri album (fotiek 16)

Oslava životných jubileí - 19.4.2012


alb pozri album (fotiek 19)

Spoločenský protokol samosprávy - 29.3.2012

29.3.2012 sa v Kaštieli v Smižanoch uskutočnil Spoločenský protokol samosprávy.
Seminár organizačne zabezpečovala Ústredná rada zpozov, Spišské osvetové stredisko v spolupráci s OKC Smižany.  
zdroj: (TV Reduta)

Alfons Mucha - Otčenáš - 22.3.2012

Výstavu Alfonsa Muchu Otčenáš si pozreli žiaci ZŠ Komenského (3.B).

alb pozri album (fotiek 12)

Deň učiteľov - 21.3.2012

Slávnostné odovzdávanie ocenení pedagógom združených v Spoločnom školskom úrade Smižany.

alb pozri album (fotiek 44)

Vernisáž výstavy Alfonsa Muchu - Otčenáš - 17.3.2012

V sobotu (17.3.2012 o 16.00 hod.) sa v Kaštieli konala vernisáž výstavy reprodukcií diela Alfonsa Muchu - Otčenáš

alb pozri album (fotiek 18)

Oslava životných jubileí - 15.3.2012


alb pozri album (fotiek 21)

Mediálne deťom - 14.3.2012

Dňa 14. marca 2012 sa v priestoroch kaštieľa konala prednáška, ktorá sa týkala súčasnej mediálnej sféry. Podujatie bolo organizované pre ZŠ Komenského a prednášku viedla mediologička Mgr. Andrea Marchynová.

alb pozri album (fotiek 20)

 
Mediálne deťom - 08.3.2012

Dňa 8.marca 2012 sa v priestoroch kaštieľa konala prednáška, ktorá sa týkala súčasnej
mediálnej sféry. Podujatie bolo organizované pre ZŠ Povýšenia sv. Kríža a prednášku viedla mediologička Mgr. Andrea Marchynová.

alb pozri album (fotiek 17)

 
Vplyv pôstu na naše zdravie - 1.3.2012

Začiatkom marca sa opät v Kaštieli konala beseda pre seniorov, ktorú viedla pani Vlčáková
(RÚVZ, SNV) na tému "Vplyv pôstu na naše zdravie" ..

alb pozri album (fotiek 6)

Oslava životných jubileí - 16.2.2012


alb pozri album (fotiek 28)

V každom veku celý človek - myslenie - 2.2.2012

2. februára 2012 sa v priestoroch Kaštieľa zišli obyvatelia Smižian na prednáške s názvom "Myslenie", ktorú viedla lektorka, pani Vlčáková (RÚVZ, SNV) .

alb pozri album (fotiek 5)

Oslava životných jubileí - 19.1.2012


alb pozri album (fotiek 35)

Žiaci ZUŠ Smižany na výstave Krásy chrámov a kostolov Gotickej cesty - 18.1.2012


alb pozri album (fotiek 5)

Žiaci ZŠ Komenského na výstave Krásy chrámov a kostolov Gotickej cesty - 18.1.2012


alb pozri album (fotiek 7)

Návšteva Klubu dôchodcov Lipa zo Sp. Novej Vsi - 11.1.2012

11.januára 2012 navštívil Kaštieľ Klub dôchodcov Lipa zo Spišskej Novej Vsi. Dvadsať členov klubu si pozrelo výstavu fotografií z plenéra Klubu fotografov z roku 2010 pod názvom Krásy chrámov a kostolov Gotickej cesty .

alb pozri album (fotiek 8)