autunm
OKCEN

fotoarchív Kaštieľ 2013

rok 2013

Vianoce,Vianoce už sú tu znova - 13.12.2013

Vianočný koncert v ktorom vystúpili členovia ZPOZ Smižany a deti ZŠ Povýšenia sv. Kríža


alb pozri album (fotiek 20)

Oslava životných jubileí - 13.12.2013

Stretnutie jubilantov, ktorí oslávili v mesiaci december svoje narodeniny


alb pozri album (fotiek 17)

Keramická tvorivá dielňa Annogallery - 9.12.2013


alb pozri album (fotiek 21)

Keramická tvorivá dielňa Annogallery - 4.12.2013


alb pozri album (fotiek 28)

Vernisáž výstavy Petra Smika - Piece by piece - 3.12.2013

Výstava sklenených a keramických objektov autora a jeho žiakov. Výstava potrvá do 20.1.2014


alb pozri album (fotiek 37)

Vyhodnotenie súťaže o najkrajšiu zeleň 2013 - 20.11.2013

alb pozri album (fotiek 13)

Oslava životných jubileí - 15.11.2013

Stretnutie jubilantov, ktorí oslávili v mesiaci november svoje narodeniny


alb pozri album (fotiek 20)

Oslava životných jubileí - 25.10.2013

Stretnutie jubilantov, ktorí oslávili v mesiaci oktober svoje narodeniny


alb pozri album (fotiek 21)

Vernisáž výstavy
Miloš Greisel - Podzemná gotika a Jirko Čepil - Čaro nepoznaného - 14.10.2013

Výstava fotografií starých banských priestorov a plastík tvorených drevom, kovom a kameňom je sprístupnená do 30.11. 2013


alb pozri album (fotiek 36)

Oslava životných jubileí - 27.9.2013

Stretnutie jubilantov, ktorí oslávili v mesiaci august a september svoje narodeniny


alb pozri album (fotiek 33)

Vernisáž výstavy Jana vs. Klára - 9.9.2013

Výstava autorských výtvarných prác - Jana a Klára Ogurčákove. Výstava je sprístupnená do 10.10.2013.


alb pozri album (fotiek 19)

Stretnutie členov Oblastnej organizácie cestovného ruchu Slovenský raj a podnikateľskej verejnosti - 16.7.2013


alb pozri album (fotiek 10)

Stretnutie absolventov po 50-tych rokoch ZDŠ Kpt. Jána Nálepku v Smižanoch - 22.6.2013

Stretnutie po 50-tych rokoch absolventov 5.-9. A/B triedy školských rokov 1958/59 - 1962/63 ZDŠ Kpt. Jána Nálepku v Smižanoch.

alb pozri album (fotiek 34)

Oslava životných jubileí - 13.6.2013

Stretnutie jubilantov, ktorí v mesiaci jún a júl oslávili svoje jubileá.

alb pozri album (fotiek 27)

Stretnutie členov Oblastnej organizácie cestovného ruchu Slovenský raj a podnikateľskej verejnosti - 10.6.2013


alb pozri album (fotiek 10)

Vernisáž výstavy Spišská paleta 2013 - 6.6.2013

Dňa  6. júna 2013 sa v Kaštieli konala vernisáž výstavy  Spišská paleta 2013. Výstava potrvá do 30.júna 2013.

alb pozri album (fotiek 23)

Prijatie futbalistov zo Zelenča pri Trnave - 1.6.2013

V sobotu 1.6.2013 v Kaštieli prijal starosta obce Ing. Michal Kotrady športovcov - futbalistov zo Zelenča pri Trnave.

alb pozri album (fotiek 5)

Oslava životných jubileí - 16.5.2013

Stretnutie jubilantov, ktorí v mesiaci máj oslávili svoje jubileá.

alb pozri album (fotiek 21)

Smižianska gitara - 15.5.2013
Súťaž Základnej umeleckej školy Dezidera Štraucha v Smižanoch


alb pozri album (fotiek 25)

Metodický deň "Ruského jazyka" - 13.5.2013


alb pozri album (fotiek 3)

Zasadnutie Oblastnej organizácie cestovného ruchu Slovenský raj - 10.5.2013


alb pozri album (fotiek 5)

Oslava životných jubileí - 18.4.2013

Stretnutie jubilantov, ktorí v mesiaci apríl oslávili svoje jubileá.

alb pozri album (fotiek 18)

Prednes ruskej poézie a prózy - 17.4.2013

Dňa 17.4.2013 sa v Kaštieli konalo obvodné kolo žiakov základných škôl v prednese ruskej poézie a prózy.  

alb pozri album (fotiek 11)

František Žoldák - Krajiny - Zátišia- 8.4.2013

Dňa 8. apríla 2013 sa v Kaštieli konala vernisáž výstavy autora Františka Žoldáka pod názvom – Zátišia-Krajiny. Výstava potrvá do 31. mája 2013.  

alb pozri album (fotiek 20)

Oslava životných jubileí - 21.3.2013

Stretnutie jubilantov, ktorí v mesiaci marec oslávili svoje jubileá.

alb pozri album (fotiek 30)

Spádové kolo v súťaži Hviezdoslavov Kubín - 21.3.2013

Dňa 21.3.2013 sa v Kaštieli konalo spádové kolo súťaže Hviezdoslavov Kubín.

alb pozri album (fotiek 8)

Deň učiteľov - 20.3.2013

Dňa 20.3.2013 sa v kaštieli konalo slávnostné odovzdávanie ocenení pedagógom združených v Spoločnom školskom úrade Smižany.

alb pozri album (fotiek 21)

Výročná členská schôdza MO Živena - 18.3.2013

Dňa 18. 3. sa v priestoroch Kaštieľa konala výročná členská schôdza MO Živena spojená so spomienkou pri príležitosti 10. výročia úmrtia významného rodáka Smižian Vladimíra Durdíka.

alb pozri album (fotiek 8)

Oslava životných jubileí - 21.2.2013

Stretnutie jubilantov, ktorí v mesiaci február oslávili svoje jubileá.

alb pozri album (fotiek 20)

Návšteva dôchodcov z MO Jednota dôchodcov zo Sp. Novej Vsi - 15.2.2013


alb pozri album (fotiek 1)

Výstava "Naši slávni" a "Krídla a ilúzie" - ZŠ Povýšenia sv. Kríža - 6.2.2013

Výstavu Naši slávni a taktiež výstavu Krídla a ilúzie si pozreliu žiaci ZŠ Povýšenia sv. Kríža.

alb pozri album (fotiek 5)

Vernisáž výstavy Krídla a ilúzie - 5.2.2013

Dňa 5. februára sa v Kaštieli uskutočnila vernisáž výstavy diel Emila Labaja pod názvom Krídla a ilúzie. Výstavu si môžete pozrieť do 31. marca 2013

alb pozri album (fotiek 16)

Oslava životných jubileí - 17.1.2013

Stretnutie jubilantov, ktorí v mesiaci január oslávili svoje jubileá.

alb pozri album (fotiek 20)