autunm
OKCEN


 

Záznamov: 1-25 z celkom 529 záznamov  Začiatok | Predchadzajúci | Nasledujúci | Koniec
Číslo IČO Obchodný názov Dátum Suma
62170311935810734DATALAN, a.s.17.07.201715,60 €
zmluvné servisné služby 01.06.2017- 30.06.2017
17010006817074860NOVES, s.r.o. Spišská Nová Ves17.07.201799,60 €
štvrťročná kontrola elektrickej protipožiarnej signalizácie
9713700083691721Obec Smižany17.07.20172109,05 €
poistenie objektov na rok 2017
170068536198064LUANA s.r.o.17.07.2017240,00 €
XXVI. Smižianske folklórne slávnosti - zhotovenie videozáznamu
6/201724320516Milan Krčmár MK STRECHY14.07.2017200,00 €
Kultúrne leto 2017 - vystúpenie hudobnej skupiny STAR BAND
227013812844483767Východoslovenská energetika a.s.10.07.201789,00 €
dodávka a distribúcia elektriny
479802430135763469Slovak Telekom, a.s.10.07.201762,98 €
telekomunikačné služby
723395321235815256Slovenský plynárenský priemysel, a.s.04.07.2017755,00 €
dodávka zemného plynu
17120536610607PRO GRUP s.r.o.04.07.201715,56 €
plagáty Program Júl 2017
11706979531396674LE CHEQUE DEJEUNER s.r.o.04.07.2017426,23 €
stravné lístky
019975317935697270Orange Slovensko, a.s.29.06.201782,40 €
služby mobilného operátora
201701047505656VISTON s.r.o.19.06.2017672,30 €
úprava záhrady Kaštieľa
51713566836500968Podtatranská vod. prev. spoločnosť a.s.16.06.2017283,04 €
vodné, stočné, zrážky 08.03.2017 - 07.06.2017
51713566936500968Podtatranská vod. prev. spoločnosť a.s.16.06.2017396,36 €
vodné, stočné, zrážky 08.03.2017 - 07.06.2017
12170601036407771Slovenská autobusová doprava Žilina, a.s.14.06.2017430,00 €
XXVI. Smižianske folklórne slávnosti - preprava FS Stavbár zo Žiliny
171601317190053JL music14.06.2017150,00 €
Deň detí - ozvučenie
229010400444483767Východoslovenská energetika a.s.12.06.2017553,18 €
dodávka elektriny 01.05.2017 -31.05.2017
01/201741320018PaedDr. Slávka Kubašková12.06.2017300,00 €
Deň detí a XXVI. Smižianske folklórne slávnosti - Zábavné zariadenie pre deti
9114700158691721Obec Smižany12.06.201766,80 €
dodávka tepla 01.05.2017 - 31.05.2017
17096436610607PRO GRUP, s.r.o.12.06.201721,94 €
plagáty Program Jún 2017
3170002178397563Žilinská univerzita v Žiline09.06.2017600,00 €
XXVI. Smižianske folklórne slávnosti - vystúpenie FS Stavbár
2435541385Základná škola09.06.2017707,40 €
XXVI. Smižianske folklórne slávnosti - strava pre účinkujúcich a hostí
2017095036217263Pekáreň Čingov Smižany, s.r.o.08.06.201740,26 €
XXVI. Smižianske folklórne slávnosti - slávnostné privítanie hostí - pohostenie
62170256135810734DATALAN, a.s.08.06.201715,60 €
zmluvné servisné služby 01.05.2017 - 31.05.2017
2017091236217263Pekáreň Čingov Smižany, s.r.o.08.06.20171,07 €
XXVI. Smižianske folklórne slávnosti- chlieb