autunm
OKCEN

Zmluvy Faktúry dodávateľskéFaktúry odberateľskéObjednávky

 

Záznamov: 1-25 z celkom 808 záznamov  Začiatok | Predchadzajúci | Nasledujúci | Koniec
Číslo IČO Obchodný názov Dátum Suma
141208735934271Film Europe s.r.o.22.12.2014144,00 €
po??i?ovn? film "Magick? striebro - H?adanie k??zeln?ho rohu"
2014023010756817J??n D??ub??k19.12.201493,00 €
viano?n?? koncert - pohostenie
51418234836500968Podtatransk?? vod. prev.spolo?nos?? a.s.19.12.2014152,94 €
vodn?, sto?n?, zr????kov?? voda 17.09.2014 - 12.12.2014
51418234936500968Podtatransk?? vod. prev.spolo?nos?? a.s.19.12.2014341,17 €
vodn?, sto?n?, zr????kov?? voda 17.9.2014 - 12.12.2014
20147036794023CIPISEK, s.r.o.19.12.2014475,00 €
FSk Smi??an?anka - ?i??my
20140015746736425AD-Smart s.r.o.19.12.2014134,60 €
FSk Smi??an?anka - p??nske klob??ky
840110495131396674LE CHEQUE DEJEUNER s.r.o.18.12.2014335,06 €
stravn? l?stky
201402717190053JL music16.12.2014400,00 €
ozvu?enie a osvetlenie podujat? za mesiac december
2014003646496009lyda s.r.o.16.12.20143100,00 €
koncertn? vyst??penia pop-opern?ho tria La Gioia
22214033736491047Tatra Clima, s.r.o.12.12.2014288,00 €
??dr??ba VZT a klimatiz??cie
14197536610607PRO GRUP, s.r.o.11.12.201419,38 €
plag??ty program 12/2014
976865433535763469Slovak telekom, a.s.11.12.201452,75 €
telekomunika?n? slu??by
314120000335730897Continental film, s.r.o.10.12.2014120,00 €
po??i?ovn? za film "Ve?k?? orie??kov?? l??pe??"
1401446434391509Slavom?r Bin??k - JUNIOR09.12.201427,04 €
viano?n?? v??zdoba
62140495135810734DATALAN, a.s.08.12.201415,60 €
zmluvn? servisn? slu??by 01.11.2014 - 30.11.2014
227013812844483767V??chodoslovensk?? energetika a.s.08.12.2014491,00 €
dod??vka a distrib??cia elektriny
72014198531355374Vema, s.r.o.08.12.2014158,40 €
poskytnutie pr??va pou???va?? aktu??lne verzie 12/14 - 11/15
2014/00443872450Franti??ek Antal05.12.201472,00 €
stol??rske pr??ce
201401646942483JLtech, s.r.o.05.12.2014108,00 €
bezdr?tov?? mikrof??n
36/201442029953Ob?ianske zdru??enie Divadlo Clipperton05.12.2014350,00 €
divadeln? predstavenie "Princezn?? so zlatou hviezdou" a program "Mikul???? s anjelom a ?ertom"
2014044644618590Peter Storinsk?? - PETSTO04.12.201480,94 €
pr??ten? ko??e
91/201410760440Emil Hovanec04.12.2014294,02 €
rev?zia tlakov??ch n??dob a kotolne v Kult??rnom dome
9115400318691721Obec Smi??any03.12.2014630,07 €
dod??vka tepla 11/2014
721328132635815256Slovak telekom, a.s.02.12.2014770,00 €
dod??vka zemn?ho plynu
019975317935697270Orange Slovensko, a.s.02.12.2014108,33 €
slu??by mobiln?ho oper??tora