autunm
OKCEN


- aktuálne kurzy pre verejnosť: spat


  • Joga v dennom živote

Jogové cvičenia ako súčasť zdravého životného štýlu

Všetky aktivity
cvičenia Joga v dennom živote smerujú
k vytváraniu dobrých vzťahov v rodine,
k rozvoju zdravia, schopností a kvalitného života nás všetkých.

 

Ponúkame Vám cvičenie, ktoré
významne zlepšuje všetky funkcie organizmu

- účinne pôsobí proti civilizačným chorobám moderného života ako je stres, únava, strata energie, bolesti chrbtice a kĺbov,

- zlepšuje koncentráciu a sústredenie,

- znižuje nadváhu, pozitívne vplýva na psychiku a imunitu.

 

Rozhodnutie je na Vás.

Cvičíme v Smižanoch v tanečnej sále Kultúrneho domu,
vchod E (parkovisko od bytových domov)
 pondelok od 18:00 hod. do 19:30 hod. (začiatočníci)
 streda od 17:30 hod. do 19:00 hod. (mierne pokročilí)

Informácie:
u cvičiteliek na tel. č.: 0907 477 955
v Kultúrnom dome na tel. č.053/429 89 39, 0908 982 722
(Prineste si zo sebou podložku na cvičenie a pohodlné oblečenie.)