autunm
OKCEN

Základné údaje OKC Smižany

Sídlo: Námestie M. Pajdušáka 1341/50, 053 11 Smižany
IČO: 42108071
DIČ:
2023008306
Slovenská sporiteľňa, a. s.

IBAN: SK14 0900 0000 0005 2447 3028  
BIC: GIBASKBX
IC DPH:
neplatca DPH
Riaditeľ: PaedDr. Mária Šofranko
mobil:
0918 590 123
email: okc.riaditel@smizany.sk

Prevádzka kultúrny dom:

Sídlo: Tatranská 918/80, 053 11 Smižany
web: www.okcsmizany.eu.sk

Kultúrny referent:
Mgr. Stanislav Beregházy
mobil:
0908 982 722
tel.:
053 42 98 939
email: okc.kultura@smizany.sk
Prevádzková doba: kultúrny dom

pondelok-piatok: 8.00 - 16.00
obedňajšia prestávka: 12.00 – 12.30
sobota – nedeľa: na objednávku
Prevádzka kaštieľ:

Sídlo: Tatranská 302/105, 053 11 Smižany
web: www.okcsmizany.eu.sk

Referent informačného centra:
Mgr. Mária Převor
mobil:
0919 316 508
tel.:
053 44 33 666
email: okc.info@smizany.sk
Prevádzková doba: kaštieľ
letná sezóna - (V. - IX.)
Pondelok
| nestránkový deň

Utorok - Piatok
| 9.00 - 17.00

obed. prestávka
| 12.30 - 13.00

Sobota a Nedeľa
| na objednávku


zimná sezóna - (X. - IV.)
Pondelok
| nestránkový deň

Utorok - Piatok
| 8.00 - 12.30

práca v teréne
| 13.00 - 16.00

na tel. čísle:
 0919 316 508

Sobota a Nedeľa
| na objednávku