autunm
OKCEN

Základné údaje OKC Smižany

Sídlo: Námestie M. Pajdušáka 1341/50, 053 11 Smižany
IČO: 42108071
DIČ:
2023008306
Slovenská sporiteľňa, a. s.

IBAN: SK14 0900 0000 0005 2447 3028  
BIC: GIBASKBX
IC DPH:
neplatca DPH

web: www.okcsmizany.eu.sk www.okcsmizany.sk

Facebook: www.facebook.com/OKC.Smizany

Riaditeľ: PaedDr. Mária Šofranko
mobil:
0918 590 123
email: okc.riaditel@smizany.sk

Prevádzka kultúrny dom:
Sídlo: Tatranská 918/80, 053 11 Smižany
Prevádzková doba: kultúrny dom

pondelok-piatok: 8.00 - 16.00
obedňajšia prestávka: 12.00 – 12.30
sobota – nedeľa: na objednávku


Kultúrny referent:Mgr. Stanislav Beregházy
mobil: 0908 982 722
tel.: 053 42 98 939
email: okc.kultura@smizany.sk

Ekonóm: Mgr. Anna Gerčáková
mobil:
0907 918 659
tel.:
053 42 98 939
email: okc.ekonom@smizany.sk

Výtvarník, grafik: Mgr. Daniel Fabián
mobil: 0902 078 403
tel.:
053 42 98 939
email: okcvytvarnik.smizany@gmail.com

Upratovačka: Mária Dzuríková
mobil: 0908 269 573
Prevádzka kaštieľ:
Sídlo: Tatranská 302/105, 053 11 Smižany
Prevádzková doba: kaštieľ
letná sezóna - (V. - IX.)
Pondelok
| nestránkový deň

Utorok - Piatok
| 9.00 - 17.00

obed. prestávka
| 12.30 - 13.00

Sobota a Nedeľa
| na objednávku


zimná sezóna - (X. - IV.)
Pondelok
| nestránkový deň

Utorok - Piatok
| 8.00 - 16.00

obed. prestávka
| 12.00 - 12.30

Sobota a Nedeľa
| na objednávku


Referent informačného centra:Mgr. Mária Převor
mobil:
0919 316 508
tel.:
053 44 33 666
email: okc.info@smizany.sk, okc.kultura.smizany@gmail.com

Referent informačného centra, výtvarník:Mgr. Dominika Vojtašová
mobil: 0948 399 896
tel.:
053 44 33 666
email: okc.info.smizany@gmail.com

Upratovačka:Magdaléna Džubáková
mobil:
0918 140 720