autunm
OKCEN


 

Záznamov: 1-25 z celkom 281 záznamov  Začiatok | Predchadzajúci | Nasledujúci | Koniec
Číslo IČO Obchodný názov Dátum Suma
OKC_OBJ-27536536415Hedonia, s.r.o.27.11.201412,72 €
priv?tanie Mikul????a - objedn??vka termopoh??rov
OKC_OBJ-27431396674LE CHEQUE DEJEUNER s.r.o.25.11.2014320,00 €
objedn??vka stravn??ch l?stkov
OKC_OBJ-27344618590Peter Storinsk?? - PETSTO25.11.201480,94 €
objedn??vka pr??ten??ch ko??ov
OKC_OBJ-27235810734DATALAN, a.s.24.11.201445,00 €
objedn??vka servisn??ch pr??c
OKC_OBJ-16235783991Totem s.r.o.20.11.2014100,00 €
objedn??vka lamp????ov
OKC_OBJ-27036410896Vetro-plus, s.r.o.19.11.2014237,48 €
objedn??vka stanov
OKC_OBJ-26945029041OZ KULT?RA PRE V?ETK??CH18.11.20141580,00 €
objedn??vka vyst??penia tria Xplosion
OKC_OBJ-2680Tom???? ??ido14.11.2014700,00 €
katar?nska z??bava - objedn??vka hudby
OKC_OBJ-26736610607PRO GRUP, s.r.o.03.11.201412,00 €
objedn??vka vstupeniek
OKC_OBJ-26617296951Miroslav A??t??ry23.10.2014100,00 €
objedn??vka ubytovania
OKC_OBJ-26531396674LE CHEQUE DEJEUNER s.r.o.22.10.2014243,20 €
objedn??vka stravn??ch l?stkov
OKC_OBJ-26436610607PRO GRUP, s.r.o.20.10.201440,00 €
objedn??vka vstupeniek
OKC_OBJ-26336610607PRO GRUP, s.r.o.10.10.201419,38 €
objedn??vka plag??tov - program 11/2014
OKC_OBJ-26236610607PRO GRUP, s.r.o.16.10.201465,77 €
objedn??vka plag??tov - Katar?nska z??bava a pozv??nok na stretnutie jubilantov
OKC_OBJ-26136217263Pek??re?? ?ingov Smi??any, s.r.o.16.10.201420,00 €
Mesiac ??cty k star???m - objedn??vka pohostenia
OKC_OBJ-26031659641Brantner Nova s.r.o.13.10.2014150,00 €
objedn??vka ?istenia r?n a zvodov na Kult??rnom dome
OKC_OBJ-25925236431HDT impex s.r.o.07.10.201462,75 €
objedn??vka ??iaroviek do reflektorov
OKC_OBJ-25833050741O?ga Vranov??03.10.2014800,00 €
objedn??vka na u??itie s???ast? krojov
OKC_OBJ-25744328346TIMEX-K s.r.o.02.10.201497,24 €
objedn??vka termostatick??ch hlav?c
OKC_OBJ-25633055181J??n Kristev24.09.2014500,00 €
objedn??vka po??iarnej rev?zie
OKC_OBJ-25535541385Z??kladn?? ??kola24.09.2014130,00 €
Mesiac ??cty k star???m - objedn??vka pohostenia
OKC_OBJ-25431297844Spi??sk? divadlo23.09.20141500,00 €
objedn??vka divadeln??ch predstaven?
OKC_OBJ-25331396674LE CHEQUE DEJEUNER s.r.o.22.09.2014384,00 €
objedn??vka stravn??ch l?stkov
OKC_OBJ-25236597431FESI comp, s.r.o.10.09.201488,81 €
objedn??vka tonera
OKC_OBJ-25145578141Webi, s.r.o.10.09.2014200,00 €
objedn??vka roliet