autunm
OKCENna mesiac SEPTEMBER pripravujeme ....

   Areál TJ Slovan
10.9. SMIŽIANSKY KERMEŠ
(nedeľa)
SRANDA BANDA - komediálna show pre deti, EVA MÁZIKOVÁ, hudobná skupina POLEMIC, STAR BAND