autunm
OKCEN

Záujmová umelecká činnosť

Kolektívy záujmovo-umeleckej činnosti patria k úspešným reprezentantom obce. Zrekonštruované kultúrne priestory im vytvárajú priaznivé podmienky na prácu a rozvoj a preto sú zárukou zvyšovania a skvalitňovania kultúrneho života v obci.


Zbor pre občianske záležitosti v Smižanoch

Od mája 2013 pracuje pri Obecnom kultúrnom centre v Smižanoch aj Zbor pre občianske záležitosti, ktorý sa venuje nášmu občanovi. Vzdáva mu úctu pri rôznych oslavách, jubileách, prijatiach, slávnostiach, ale aj smútočných obradoch. Ak máte chuť s nami pracovať a talent hrať na hudobnom nástroji, spievať, recitovať , predniesť smútočný prejav, radi Vás uvítame v našom kolektíve.

Mgr. Dana Cvengrošová
riaditeľka OKC
Bližšie informácie a kontakt:
Kultúrny dom ,Tatranská 80,05311 Smižany  tel. 0908982722,053 4298939
Kaštieľ, Tatranská105,05311 Smižany   tel. 053 4433666,0918590123

 

Folklórna skupina SMIŽANČANKA

Folklórna skupina Smižančanka vznikla v novembri 1970 z iniciatívy malej skupiny žien. V prvých rokoch pôsobila ako ženská spevácka skupina, ale neskôr sa rozrástla a vznikli prvé scénicky spracované programové bloky, s ktorými prišli aj prvé vystúpenia a úspechy. Bohatý repertoár skupiny obsahuje 22 scénicky spracovaných programových blokov, ktoré sa zameriavajú na tradičnú ľudovú kultúru obce Smižany. Folklórna skupina má za sebou bohatú činnosť, veľký počet vystúpení a ocenení v rámci obce, okresu, kraja a Slovenska, natáčanie v televízii ("Zahrajte mi takúto", "Cesty za folklórom", "Najkrajšie z východu", "Kapura") i nahrávanie v rozhlase. V roku 2003 bolo vydané MG a CD pod názvom "Kone mam na jarcu". Folklórnu skupinu viedli v posledných rokoch Mária Kopecká, Peter Svetkovský a Mgr. Marta Pramuková. Od septembra 2015 je skupina pod taktovkou Mgr. Viktórie Svetkovskej. Smižančanku hudobne doprevádza na akordeóne Marián Joščák, ale skupina spolupracuje aj ľudovými hudbami z okolia.

Folklórna skupina reprezentuje obec na folklórnych slávnostiach a festivaloch najčastejšie v rámci spišského regiónu. Každoročne sa zúčastňuje podujatí: Smižianske folklórne slávnosti, Spišské folklórne slávnosti, Podvihorlatské folklórne slávnosti v Porube p. Vihorlatom a mnohé iné. V júli 2015 sa Smižančanka zúčastnila Medzinárodného folklórneho festivalu Čerpotok 2015 v Rumunsku. Už niekoľko rokov sa umiestňuje v zlatom pásme na regionálnych či krajských kolách súťaží Hudobný folklór dospelých a Nositelia tradícií.
V súčasnosti folklórna skupina pracuje pri Obecnom kultúrnom centre v Smižanoch a má 30 členov, ktorí trénujú každú sobotu od 19.00 – 21.30 h v priestoroch Kultúrneho domu v Smižanoch. Noví záujemci sú vždy srdečne vítaní!

Tel. kontakt:
0902 277 304
Facebook: Folklórna skupina Smižančanka

 

Ochotnícke divadlo

V obci oživené ochotnícke divadlo úspešne ukončilo svoj tretí rok činnosti pri Obecnom kultúrnom centre Smižany. Prvou hrou , ktorou sa ochotníci predstavili v decembri 2012 bola komediálna hra „65“ . Druhou v poradí bola divadelná hra pod názvom „Sušedzi“, ktorá bola opäť autorským dielom pána Milana Repku a našich ochotníkov.  Hre nechýba  humor, nadhľad,  ale ani ponaučenie. Po intenzívnych prípravných prácach, na scenári k hre, návrhu scény, zhotoveniu kulís, množstve skúšok bola nakoniec hra úspešne uvedená na scéne kultúrneho domu v Smižanoch v decembri 2013 a pri rôznych príležitostiach , aj kvôli veľkému diváckemu ohlasu, ešte niekoľko krát odreprízovaná.  Ohlasy publika boli veľmi priaznivé a tak naši ochotníci skúsili otestovať svoje sily a získať nové skúsenosti na prehliadke ochotníckych divadelných súborov Košického kraja pod názvom  XXVII. Divadelný Trebišov 2014. Dňa 25. apríla 2014 sa smižianski ochotníci  zúčastnili tejto postupovej prehliadky a umiestnili sa na treťom mieste.  Členovia ochotníckeho divadla  počas roka prijali niekoľko pozvaní na hosťovanie a využili tak možnosť predstaviť sa a pobaviť svojou hrou  aj divákov  v niektorých obciach nášho okresu a regiónu napr. v Harichovciach, Matejovciach pri Hornáde, Danišovciach, Letanovciach či Spišskom Štvrtku.

Počas roka sa počet členov zdvojnásobil a títo divadelní ochotnícki nadšenci rôznych vekových skupín pod režisérskou taktovkou Milana Repku  sa koncom roka 2014 predstavili publiku v kultúrnom dome v Smižanoch ďalším svojim autorským predstavením pod názvom „Sestry“.  Veríme, že obnovenie tradície ochotníckeho divadla v Smižanoch so sebou prinesie veľa pozitívneho. Stane sa formou zmysluplného a aktívneho trávenia voľného času, kde sa  nielen stretávajú ľudia s rovnako veľkou láskou k amatérskemu divadlu, ale  kde vzniknú aj pevné väzby medzi príslušníkmi rôznych generácií, s rôznym pohľadom na svet a život, nadviažu priateľstvá a pre všetkých obyvateľov obce to bude  signálom, že voľný čas sa dá stráviť naozaj  aktívne a zmysluplne.

 

 

- aktuálne kurzy pre verejnosť: